Kształcenie nauczycieli w kontekście idei Janusza Korczaka

Data wydarzenia 18-11-2019

O kształceniu nauczycieli w kontekście idei Janusza Korczaka będą rozmawiać na Wydziale Nauk o Edukacji UwB naukowcy, nauczyciele, studenci i uczniowie. 18 listopada 2019 r. odbędzie się tam IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Rethinking Teacher Education for the 21st Century.

Dyskusja na ten temat jest szczególnie ważna wobec trwającej w Polsce reformy szkolnictwa wyższego, w tym zmian standardu kształcenia nauczycieli, a co za tym idzie także programów studiów na kierunkach nauczycielskich. Na Wydziale Nauk o Edukacji od lat kształci się nauczycieli przedszkola i klas I–III, a od roku akademickiego 2019/20 - także nauczycieli szkół specjalnych.

- Janusz Korczak w swoim dorobku wiele uwagi poświęcił misji i zadaniom nauczycieli, sam był wzorem wychowawcy. W tym kontekście warto zastanawiać się, jak i ku czemu kształcimy przyszłych nauczycieli – mówi dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar z Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych, współorganizatorka konferencji. 

Tematyka seminarium i odwołanie do idei pedagogicznych Janusza Korczaka ma także związek z obchodami 60. rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz 30. rocznicy Konwencji o Prawach Dziecka. Skłoniło to organizatorów do zorganizowania dyskusji panelowej, w której udział wezmą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku.

- Wraz z Barbarą Janiną Sochal, przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, pracownikami i studentką naszego wydziału będą dyskutować na temat: „Jakiego nauczyciela potrzeba współczesnym dzieciom?” Na podkreślenie zasługuje także wykład prof. Rozy A. Valeevy, przewodniczącej Stowarzyszenia im. J. Korczaka w Rosji, która opowie o korczakowskiej filozofii edukacji, ale też o rosyjskiej pedagogice humanistycznej – dodaje dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar.

Seminarium towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych uczniów kl. IIIa Szkoły Podstawowej nr 29 w Białymstoku połączona z rozmową nt. „Jakie prawa ma dziś dziecko w społeczeństwie, domu, szkole…?” W tej części także wezmą udział uczniowie.

Wstęp na seminarium jest wolny. Obrady rozpoczną się o godz. 11.00, na Wydziale Nauk o Edukacji UwB (ul. Świerkowa 20), budynek C, sala 02.

Organizatorami seminarium są: Wydział Nauk o Edukacji (Katedra Studiów Społecznych i Edukacyjnych, Katedra Historii i Teorii Wychowania) oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.


Kliknij aby pobrać program wydarzenia.