Kulminacja obchodów 50-lecia środowiska filologicznego na UwB

Data wydarzenia 07-06-2018

W najbliższą sobotę (9 czerwca 2018 r.) w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się uroczystość wieńcząca obchody jubileuszu białostockiego środowiska filologicznego. W tym roku świętuje ono bowiem swoje 50-lecie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00, wezmą w nim udział obecni i byli pracownicy wydziału, studenci i absolwenci oraz zaproszeni goście.

Jubileuszowa uroczystość rozpocznie się od przypomnienia najważniejszych faktów z historii białostockiej uniwersyteckiej humanistyki. Będą też wspomnienia – w tym filmowe. O 13.45 rozpocznie się spotkanie z doktorami honoris causa UwB - prof. sen. Haliną Krukowską i prof. Aliną Kowalczykową. Goście wysłuchają też koncertu zespołu Kwartet Dworski.

Z okazji jubileuszu filolodzy przygotowali specjalne wydawnictwo - „Białostockie Środowisko Filologiczne 1968 ‒ 2018. Historia w 45 rozmowach”. Zawiera zapis rozmów przeprowadzonych przez Dominika Sołowieja - dziennikarza, absolwenta polonistyki na UwB - z osobami związanymi z białostocką humanistyką. Jak piszą we wstępie autorzy, chcieli „oddać głos tym, którzy tworzyli, współtworzyli świat białostockich polonistów, rusycystów, anglistów, romanistów, białorutenistów”. W tomie są też rozmowy z historykami, socjologami czy filozofami, gdyż - co również podkreślili twórcy książki – w roku 1968 powstał w Białymstoku zalążek szerszego, humanistycznego środowiska. W gronie rozmówców znaleźli się zarówno pierwsi studenci WSN (np. dr Bożena Chodźko, Jan Jerzy Milewski), jak i naukowcy zawodowo związani z Białymstokiem od końca lat 60. (m.in. prof. Andrzej Makowiecki, prof. sen. UwB Halina Krukowska, prof. Jan Czykwin). Swoimi wspomnieniami podzielili się także m.in. ks. Abp. senior Edward Ozorowski (w latach 1999-2012 kierował Międzywydziałową Katedrą Teologii Katolickiej na UwB) czy Jan Leończuk (absolwent, a potem wykładowca w Filii UW w Białymstoku, wieloletni dyrektor Książnicy Podlaskiej). Promocja książki jubileuszowej rozpocznie się o godz. 14.15, a poprowadzą ją dr hab. Marek Kochanowski i Dominik Sołowiej.

Wydarzeniami towarzyszącymi uroczystości jubileuszowej będzie wernisaż akwareli Piotra Wojtkiewicza oraz wystawa publikacji pracowników Wydziału Filologicznego (korytarz, I piętro). Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej wydziału, pod adresem http://filologia.uwb.edu.pl/50.pdf

Patronami medialnymi jubileuszu są TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok oraz Kurier Poranny.

Początki Wydziału Filologicznego wiążą są z rozwojem I i II Seminarium Nauczycielskiego w Białymstoku. I Seminarium Nauczycielskie działało przy ul. Mickiewicza i odpowiadało za kształcenie nauczycieli przedmiotów ścisłych, II Seminarium Nauczycielskie mieszczące się przy ul. Świerkowej 20 (od kwietnia 1959 roku) miało kształcić humanistów. Seminaria te były podwaliną Wyższej Szkoły Nauczycielskiej powołanej w 1968 roku i działającej w ramach Filii Uniwersytetu Warszawskiego. WSE była trzyletnim studium zawodowym, początkowo podzielonym na 3 wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, nauczania początkowego. W sierpniu 1968 roku włączono do niego również Zawodowe Studium Administracji (ZSA). Ważnym momentem w historii całej uczelni, także humanistyki, był rok akademicki 1972/1973, kiedy WSN z instytucji zawodowej przekształcono w uczelnię uniwersytecką z prawem nadawania tytułu magistra. W Filii UW w Białymstoku utworzono trzy wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i administracyjno-ekonomiczny. W roku 1999 w wyniku podziału Wydziału Humanistycznego (wówczas już samodzielnego Uniwersytetu w Białymstoku) powstały 2 odrębne jednostki: Wydział Historyczno-Socjologiczny i Wydział Filologiczny.

Dziś Wydział Filologiczny UwB zatrudnia łącznie 154 osoby – 26 pracowników administracyjnych i 128 nauczycieli akademickich, wśród których 41 to samodzielni pracownicy naukowi (doktorzy habilitowani oraz profesorowie tytularni). Na filologii polskiej, kulturoznawstwie i kilkunastu specjalnościach filologii obcych kształci się tu blisko 1200 żaków. Jednostka prowadzi też studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa, na których studiuje prawie 70 osób.

Siedziba wydziału mieści się w budynku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1.