"Lęki jestem'u" - Mistrzowska prelekcja prof. Józefa Olejniczaka na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 26-04-2019

Wydział Filologiczny UwB zaprasza 7 maja (wtorek) na kolejne spotkanie w cyklu „Prelekcje Mistrzów”. Tym razem gościem będzie prof. Józef Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego. Prelekcja rozpocznie się o 11.30 w sali nr 94 (Plac NZS 1), wstęp jest wolny.

Jak zapowiadają organizatorzy, wykład poświęcony będzie poezji Mirona Białoszewskiego. W tytule wykładu jest określenie podmiotu Białoszewskiego z jego wiersza wywód jestem’u. „Jestem” jako określenie lirycznego „ja” to znaczący gest, określa bowiem status podmiotowości utworów (poetyckich i prozatorskich) autora Obrotów rzeczy. W tytule są też „lęki” – one z kolei odsyłają do powracającej w utworach (poetyckich i prozatorskich) Białoszewskiego traumy związanej z doświadczeniami okupacyjnymi i z pierwszych lat po II wojnie. Powracają w formie epifanii, iluminacji, natręctw i sennych koszmarów. Zestawienie tych dwóch elementów będzie przedmiotem interpretacji, głównie fragmentów z Szumów, zlepów, ciągów (1976), które – będąc jakby kontynuacją pamiętnika z powstania warszawskiego, są jednocześnie jego zaprzeczeniem – układają się w opowieść o doświadczeniu bycia świadkiem powstania w getcie warszawskim i Zagłady.Prof. dr hab. Józef Olejniczak jest wybitnym badaczem literatury współczesnej. W 1991 r. uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy Motywy arkadyjskie w twórczości Stanisława Vincenza, Jerzego Stempowskiego, Józefa Wittlina, Czesława Miłosza. Habilitował się w roku 2000, na podstawie rozprawy W-Tajemniczanie – Aleksander Wat i otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2004 roku.

Jest autorem wielu książek i artykułów naukowych, m.in. Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz (1992), Emigracje. Studia. Szkice. Sylwetki (1999), „Kłamstwo nieprzerwane nas drąży”. Cztery szkice o Gombrowiczu (2003) czy też Czytając Miłosza (1997).

Jest członkiem kapituły Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza.