LEXcellence - spróbuj swoich sił w konkursie z prawniczego języka angielskiego!

Data wydarzenia 03-11-2016
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w LEXcellence – I Ogólnopolskim Konkursie z Prawniczego Języka Angielskiego. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 grudnia 2016 r. Konkurs odbędzie się w dniach 12 i 19 stycznia 2017 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1. 
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 1) kategoria A: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo - do III roku włącznie, studenci innych kierunków studiów bez względu na rok studiów i formę kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie); 2) kategoria B: studenci jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo (rok IV i V), studenci studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie prawo, nauki o administracji, prawo kanoniczne, absolwenci jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo.
Szczegółowe informacje:
- regulamin i karta zgłoszeniowa,
- literatura,
- przykładowe zadania,
są dostępne tutaj: www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=1614.