Lingua Latina czyli język łaciński dla każdego

Data wydarzenia 02-02-2018

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z łaciny poza programem studiów

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych,

którzy chcieliby:

  • poznać podstawy języka łacińskiego
  • opanować podstawowe techniki tłumaczeniowe oraz zasady korzystania ze słowników łacińsko-polskich
  • poszerzyć zasób słownictwa, zwrotów, sentencji pochodzących z języka łacińskiego, funkcjonujących w kulturze współczesnego świata

Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się  26.02.2018 r.  (poniedziałek) o godz. 18.00  w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB, ul. M. Skłodowskiej – Curie 14/p.611

Rejestracja w Usosweb od 1.02 do 26.02.2018

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Urszulą Tylicką: ulatyl@uwb.edu.pl lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych spnjo@uwb.edu.pl

.