Materiały topologiczne - wykład prof. Tomasza Story

Data wydarzenia 09-11-2016
Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Wydział Fizyki zapraszają na wykład prof. Tomasza Story pt. " Materiały topologiczne".

Wykład poświęcony będzie przedstawieniu miejsca materiałów topologicznych pośród dobrze znanych metali, półmetali, półprzewodników i izolatorów, a także odpowiedzi na pytanie: czy mamy do czynienia tylko z ciekawostką fizyczną czy też z materiałami nowej elektroniki?

Prof. dr hab. Tomasz Story jest kierownikiem Oddziału Fizyki Półprzewodników Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Specjalizuje się w fizyce materii skondensowanej, a w szczególności półprzewodnikach magnetycznych, termoelektrykach i izolatorach topologicznych. Wypromował sześciu doktorów nauk fizycznych. Opublikował ponad 180 szeroko cytowanych prac naukowych.

Wykład odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 r. o godzinie 11:00 w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. K. Ciołkowskiego 1L.