Medal PAN dla prof. Jerzego Niemca - uroczystość na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 23-10-2017

Prof. dr hab. Jerzy Niemiec został uhonorowany Medalem za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki. Wyróżnienie przyznaje Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wręczenie medalu miało miejsce dziś (23.10.2017) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

 Prof. Jerzy Niemiec to wybitny naukowiec, od ponad 45 lat związany z białostocką pedagogiką. Przedmiotem jego naukowych zainteresowań jest proces kształcenia rozpatrywany na tle ogólnych tendencji edukacyjnych, ale też z uwzględnieniem potrzeb oraz uwarunkowań edukacyjnych regionu. Od wielu lat uczestniczy w centralnych badaniach pedagogicznych z ramienia Komitetu Ekspertów, Instytutu Badań Edukacyjnych, Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu "Polska 2000". Był również członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych.

Prof. Jerzy Niemiec ma też wielkie zasługi dla rozwoju UwB. W 1970 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej działającej  w strukturze białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie był dziekanem Wydziału Nauczania Początkowego. W latach 1972-1978 pełnił funkcję zastępcy kierownika Filii UW. W 1982 r. powierzono mu funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Filii. Gdy białostocka uczelnia stała się samodzielnym uniwersytetem – od października 1998 r. do września 1999 r. prof. Niemiec był jej prorektorem ds. ogólnych.

Uroczyste wręczenie Medalu za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki odbyło się podczas inauguracji dwudniowego posiedzenia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, które rozpoczęło się w Białymstoku. Drugiego dnia obrad (wtorek) przewidziana jest m.in. debata z udziałem rektorów, dziekanów uczelni oraz jednostek pedagogicznych z całej Polski. Punktem wyjścia do dyskusji jest tzw. Ustawa 2.0 czyli projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego. 

Naukowe spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodów jubileuszu 40 lat działalności Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Szczegółowy program posiedzenia dostępny jest na stronie WPiP: 

http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/image/wyklady/Program%20KNP%20PAN__23-24_10_2017_net.jpg