Mgr Anna Tokarzewicz z Instytutu Chemii UwB w finale konkursu Technotalent 2015

Data wydarzenia 16-11-2015

Mgr Anna Tokarzewicz, studentka III roku studiów doktoranckich na kierunku chemia Uniwersytetu w Białymstoku, została finalistką konkursu Technotalent 2015. Jej projekt znalazł się w najlepszej piątce w kategorii technika.

 Zgłoszony projekt nosi tytuł ”Biosensor SPRI do oznaczania Macierzowej Metaloproteinazy-1 (MMP-1)”. Został zrealizowany w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej, pod opieką dr hab. Ewy Gorodkiewicz. W swoich badaniach mgr Anna Tokarzewicz opracowuje nowe biosensory do oznaczania ilościowego wybranych enzymów w różnego rodzaju próbkach biologicznych. Takie biosensory mogłyby być wykorzystywane m.in. w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Projekt został już zgłoszony w formie zastrzeżenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 Finał konkursu odbędzie się 17.11.2015 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Finaliści będą prezentować swoje projekty przed jurorami, którzy wybiorą najlepsze przedsięwzięcia w każdej z trzech kategorii: biznes, design oraz technika.

 Organizatorem konkursu jest Fundacja Technotalenty, powołana przez grupę właścicieli i menadżerów czołowych firm województwa podlaskiego.