Mgr Łukasz Kierznowski z UwB przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Data wydarzenia 10-12-2018

Przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kolejną kadencję został mgr Łukasz Kierznowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wybory nowych władz KRD odbyły się podczas XV Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniach 7-9 grudnia 2018 r. w Warszawie.

- Na pewno będzie to dla doktorantów wyjątkowy rok, ponieważ po kilkudziesięciu latach znika dotychczasowa forma kształcenia na studiach III stopnia. Od nowego roku akademickiego zamiast studiów doktoranckich będziemy mieli szkoły doktorskie – przypomina Łukasz Kierznowski. – Największym wyzwaniem dla KRD będzie monitoring procesu ich tworzenia, pilnowanie, by wszystko odbywało się zgodnie z przepisami nowej ustawy. A zmieni się naprawdę dużo: kształcenie doktorantów ma być bardziej interdyscyplinarne, elitarne i umiędzynarodowione, choć jeszcze nie do końca wiadomo, jak te założenia zostaną przełożone na praktykę, bo nie mamy kompletu rozporządzeń do ustawy.

Mgr Łukasz Kierznowski jest zatrudniony w Zakładzie Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Jest też doktorantem w tej jednostce. Naukowo specjalizuje się m.in. w prawie szkolnictwa wyższego i nauki. Ma duże doświadczenie w działalności studenckiej – był m.in. przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, a także wiceprzewodniczącym KRD. Jak ocenia, jego wybór na szefa Krajowej Reprezentacji Doktorantów to prestiż nie tylko dla UwB, ale całego regionu.

- Nie jesteśmy przecież ośrodkiem dużym, wiodącym, a zdobyliśmy zaufanie delegatów z całej Polski. Mam nadzieję, że dzięki temu głos takich uczelni, jak Uniwersytet w Białymstoku, będzie lepiej słyszalny. Zrobię wszystko, by tę szansę wykorzystać – dodaje.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania dotyczących ich aktów normatywnych.

Kadencja nowych władz rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. i potrwa rok.

Więcej o KRD: https://krd.edu.pl/


O Łukaszu Kierznowskim można przeczytać w cyklu „Twarze UwB