Mgr Łukasz Kierznowski z UwB w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data wydarzenia 13-12-2019

Mgr Łukasz Kierznowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku został wybrany na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2020-2021. Jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia przyszłego roku.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) to instytucja przedstawicielska systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Organy władzy publicznej zasięgają jej opinii m.in. w sprawach dotyczących zasad działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami, a także w sprawach studentów, doktorantów i kadry naukowej, projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki.

Ponadto RGNiSW współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa oraz może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.