Międzynarodowa integracja w przedświątecznej atmosferze

Data wydarzenia 09-12-2019

5 ozdobionych choinek stanęło na Wydziale Ekonomii i Finansów. W atmosferze dobrej zabawy ubrali je nasi studenci, wspólnie z żakami zza granicy. Międzynarodowa współpraca była doskonałą okazją do wymiany międzykulturowych doświadczeń oraz przybliżenia zagranicznym studentom tradycji naszego regionu.

Unikalny charakter każdej choinki jest wynikiem konkursu, do którego stanęło pięć międzynarodowych drużyn (hiszpańsko-polska, chińsko-polska, turecko-polska, rumuńsko-polska, włosko-polska). W atmosferze pozytywnej rywalizacji walczyli oni o miano najpiękniej przyozdobionego drzewka. Zwycięska drużyna – hiszpańsko-polska – otrzymała nagrody. Inicjatywę wsparła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwa Krynki, która dostarczyły choinki.

Oprócz tego wydarzenia, w ostatni czwartek (5 grudnia 2019) odbyło się także mikołajkowe spotkanie żaków przebywających na naszej uczelni w ramach programu Erasmus+. Impreza integrowała nie tylko zagranicznych studentów – stworzyła również możliwość zacieśniania międzynarodowych relacji pomiędzy koordynatorami programu oraz studentów z Erasmus Student Network (ESN UwB). Spotkanie, przygotowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej, było urozmaicone konkursem z nagrodami na najładniejszą świąteczną pocztówkę oraz quizem ze świątecznymi pytaniami.  

W ramach programu Erasmus+ Uniwersytet w Białymstoku gości obecnie 58 studentów i 7 praktykantów.