Międzynarodowe sesje uświetnią jubileusze prof. Zofii Abramowicz i prof. Wandy Supy

Data wydarzenia 17-10-2019

Międzynarodowe sesje naukowe uświetnią jubileuszowe spotkanie z okazji 70. urodzin prof. dr hab. Zofii Abramowicz oraz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wandy Supy. Uroczystości odbędą się w czwartek 17 października 2019 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Organizatorzy zapraszają na nie nie tylko studentów, absolwentów i pracowników uczelni, ale wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny.

Zakład Historycznego Językoznawstwa Słowiańskiego zaprasza na sesję nt. „Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze”. Rozpocznie się ona o godz. 9.30 w sali 48 w siedzibie Wydziału Filologicznego przy Placu NZS 1. W tym samym czasie w sali 47 odbędzie się druga sesja, pt. „Współczesne literatury wschodniosłowiańskie. Aspekty antropologiczne”, organizowana przez Zakład Slawistyki i Literatur Rosji. Zakończenie naukowej części spotkania planowane jest ok. godz. 14.00.

Dwie godziny później, o godz. 16.00, w Auli Wydziału Filologicznego rozpocznie się uroczyste spotkanie z Jubilatkami.

Zarówno prof. dr hab. Zofia Abramowicz, jak i prof. dr hab. Wanda Supa przez wiele lat związane były z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB, pełniły także funkcję dyrektora IFW (prof. Abramowicz w latach 1999-2002, prof. Supa od 2008 do 2016 r.) Prof. Zofia Abramowicz specjalizuje się w językoznawstwie i onomastyce. Przedmiotem badań prof. Wandy Supy jest m.in. historia literatury rosyjskiej i białoruskiej. Od początku października obie Jubilatki są na emeryturze.