Międzynarodowy projekt ETAR z udziałem naukowców Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

Wdrożenie do praktyki mechanizmów wspierających automatyczną i wzajemną uznawalność efektów kształcenia, które uczniowie osiągnęli w czasie okresowej nauki za granicą. Taki jest główny cel międzynarodowego projektu Empowering Teachers for Automatic Recognition of learning periods abroad (ETAR), który będzie realizowany m.in. przez Wydział Nauk o Edukacji UwB. Badania i szkolenia nauczycieli zostaną przeprowadzone w szkołach ponadpodstawowych w Polsce, Belgii i Estonii, a brany jest pod uwagę m.in. Białystok.

Projekt ETAR powstał w ramach konsorcjum obejmującego organizacje pozarządowe zajmujące się wymianą międzynarodową uczniów (EFIL - lider konsorcjum; YFU Estonia; AFS Poland; AFS Belgium Flanders; Go!Network), instytucję akademicką (UwB) i stowarzyszenia kształcenia nauczycieli (Estonian Teacher Association). Jego budżet to 250 tys. euro.

- Projekt będzie realizowany w latach 2022–2024. Wydział Nauk o Edukacji zajmie się szkoleniami trenerów i prowadzeniem badań. W projekcie weźmie udział 45 nauczycieli akademickich, 200 nauczycieli, 200 uczniów, a także 40 dyrektorów szkół, reprezentantów organizacji zajmujących się wymianą uczniowską, ministerstwa edukacji, oraz krajowych agencji programu Erasmus+ - mówi dr Marta Kowalczuk–Walędziak, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Nauk o Edukacji UwB i koordynatorka projektu z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku.

Przypomina, że w 2020 r. Komisja Europejska powołała zespół ekspertów (http://recognisestudyabroad.eu/network-of-experts/) do opracowania rozwiązań, których celem jest wypracowanie wspólnych dla krajów UE mechanizmów, wspierających uznawalność efektów uczenia się, osiągniętych w okresach nauki za granicą, a następnie dostosowanie ich do kontekstów edukacyjnych państw członkowskich.

- W Polsce, Belgii i Estonii te mechanizmy wymagają dopracowania. Zdarza się bowiem, że uczniowie, którzy wyjeżdżają na dłużej (np. na sześć miesięcy) do wybranej szkoły za granicą, mają po powrocie problem z zaliczeniem roku w swojej szkole, choćby przez różnice programowe. Takie sytuacje sprawiają, że uczniowie nie chcą korzystać z mobilności edukacyjnej, choć to nieoceniona szansa na rozwój, zdobycie bardzo ważnych kompetencji kluczowych. My chcemy wypracować takie rozwiązania, które sprawią, że uznawalność efektów uczenia się będzie łatwiejsza – dodaje dr Marta Kowalczuk –Walędziak.

Dlatego celem projektu ETAR jest nie tylko implementacja w praktyce, ale również sprawdzenie w toku badań użyteczności tych rozwiązań, w szczególności modelu rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie przygotowania ich do automatycznego uznawania efektów uczenia się uczniów szkół ponadpodstawowych, osiągniętych w okresach nauki za granicą.

Badania i szkolenia będą prowadzone w wybranych szkołach ponadpodstawowych. W przypadku Polski brane są pod uwagę trzy miasta: Białystok, Gdańsk i Kraków.