Miejsca w Domu Studenta: Harmonogram czynności na rok akademicki 2022/2023

 

 Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc
w Domach Studenta na rok akademicki 2022/2023
. 

 

 

  

 

Czynności

Student kontynuujący studia

Kandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

 

od 26.07.2022 r.

godz. 00:01

od 18.08.2022 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

10.08.2022 r.

godz. 23:59

 

31.08.2022 r.

godz. 23:59

 

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

11.08.2022 r.
-
12.08.2022 r.

01.09.2022 r.
-
02.09.2022 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.

16.08.2022 r.

05.09.2022 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.

17.08.2022 r.

06.09.2022 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.