Miłość jako wartość. Prof. Kazimierz Korus z mistrzowską prelekcją na UwB

Data wydarzenia 16-03-2022

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na kolejną Prelekcję Mistrza, pt. „Miłość jako wartość. Antyczne źródła idealizmu europejskiego”. 16 marca o godz. 11.30 wygłosi ją prof. Kazimierz Korus z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie będzie transmitowane na platformie zoom.

Starożytni Grecy rozróżniali miłość szlachetną i nieszlachetną. Ta pierwsza wciąż była wzbogacana, dostrzegano jej rozmaite odcienie, i całą sferę wartości, jakie wnosiła w ich życie polityczne i społeczne. Natomiast ta druga zdaniem Platona nadawała się do leczenia (Uczta 188 c), a w poezji i prozie była przedmiotem niewybrednych żartów. Prelegent postara się ukazać w diachronii aksjosferę szlachetnej miłości oraz odpowiedzieć, w jaki sposób stała się znakiem rozpoznawczym wysokiej kultury europejskiej.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Korus – wieloletni Kierownik Katedry Filologii Greckiej UJ, od 2008 do 2012 r. Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego (2005-2009 r.); od 2018 do 2021 Przewodniczący Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Od r. 2022 - dyrektor Wydziału I. Filologicznego PAU.

Autor ponad 150 prac, w tym 10 monografii naukowych - ostatnie dwie to „Mim grecki w gatunkach literackich” (2015); „Godność i wolność. Greckie źródła tożsamości europejskiej” (2019). Prowadzi badania nad grecką kulturą, historią literatury greckiej, zwłaszcza satyry, mimu, dramatu, poklasycznej wymowy oraz antycznej krytyki literackiej. Interesuje się również teorią greckiej pedagogiki. 

Więcej informacji - na stronie Wydziału Filologicznego.


Link do spotkania