MINIATURA dla dr. Marcina Kolemby z UwB

Dr Marcin Kolemba z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (Zakład Psychologii) znalazł się na liście laureatów ostatniego konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. Otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 21 tys. zł na badania w projekcie zatytułowanym „Polska adaptacja Academic Grit Scale (K.N. Clark & C.K. Malecki)”.

Celem projektu jest opracowanie polskiej wersji skali służącej do pomiaru czynnika grit (determinacji) wśród młodzieży.

Grit jest istotnym wskaźnikiem  skuteczności w realizowaniu ambitnych celów długoterminowych ważnych dla jednostki, co przekłada się na powodzenie w życiu osobistym i zawodowym. Opracowanie polskiej wersji Academic Grit Scale o dobrych własnościach psychometrycznych pozwoli na prowadzenie dalszych badań czynnika grit, jako zasobu osobistego mogącego stanowić zarówno wsparcie jak i czynnik chroniący w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. Co szczególnie ważne, pozwoli na identyfikację i empiryczne potwierdzenie czynników wspierających rozwój grit na etapie wchodzenia w dorosłość – wyjaśnia badacz.

Zgodnie założeniami konkursu MINIATURA, badania pilotażowe będą stanowiły bazę do przyszłych projektów w ramach konkursów NCN. Jak zapowiada dr Marcin Kolemba, planuje weryfikację czynników wpływających na rozwój grit, z podziałem tych czynników na formalne i nieformalne.

Lista rankingowa dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki