Minister Wojciech Murdzek spotkał się w Wilnie z władzami UwB

Strategia rozwoju wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku, budowanie jej pozycji, poszerzenie oferty edukacyjnej – to główne tematy omawiane podczas spotkania ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka z przedstawicielami władz uczelni, jakie odbyło się 3 sierpnia 2020 r. w Wilnie. UwB reprezentowali dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB - prorektor ds. studenckich, który od września będzie dyrektorem filii, dr hab. Jarosław Matwiejuk - prorektor ds. rozwoju oraz Tomasz Zalewski – kanclerz uniwersytetu.  

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ambasady RP w Wilnie. Było elementem oficjalnej wizyty, podczas której szef polskiego resortu nauki Wojciech Murdzek wraz z Ministrem Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej podpisał umowę dotyczącą wzajemnego uznawania dokumentów. Ministrowie rozmawiali też na temat zacieśniania polsko-litewskiej współpracy naukowej i międzyuczelnianej.

Filia Uniwersytetu w Białymstoku - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie rozpoczęła działalność w 2007 roku. Oferuje kształcenie na trzech kierunkach studiów licencjackich (ekonomia, informatyka, europeistyka) oraz jednym magisterskim (ekonomia).

Źródło zdjęcia: https://twitter.com/ZawadaKasia/status/1290188312095801344