„Modlitwa. Teatr powszechny” Nowy projekt Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 30-05-2016
Pracownia Sztuki Społecznej, działająca w ramach Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, zaprasza do współtworzenia spektaklu inspirowanego "Czarnobylską modlitwą" Swietłany Aleksijewicz.

To zaproszenie dla osób, które chcą wystąpić na scenie i podzielić się swoim doświadczeniem lektury. Co ważne – uczestnicy projektu nie muszą posiadać umiejętności scenicznych. Wiek także nie ma znaczenia, twórcy projektu zapraszają do współpracy zarówno uczniów czy studentów, jak i seniorów. Jak można przeczytać na stronie Fundacji - „Modlitwa. Teatr powszechny” w reżyserii Michała Stankiewicza jest spektaklem partycypacyjnym, otwartym działaniem scenicznym inspirowanym utworami tegorocznej noblistki Swietłany Aleksijewicz.

Opiera się na założeniu, że uczestnictwo w kulturze nie może oznaczać tylko dostępu do instytucji kultury, ale powinno być poszerzane o możliwości aktywnego, kooperacyjnego, w dużym stopniu autonomicznego udziału zainteresowanych osób. Dlatego w strukturze spektaklu aktorami są uczestnicy, którzy przedstawiają (interpretują) wybrane przez siebie fragmenty reportaży Aleksijewicz. Spektakl wprost realizuje postulaty teatru powszechnego, publicznego – współtworzonego przez obywateli, pozwalającego na ekspresję wartości, łączącego przeszłość i teraźniejszość, stwarzającego przestrzeń otwartej dyskusji. Projekt obejmuje realizację w sumie pięciu spektakli, m.in. w Białymstoku, Czeremsze, Gródku. Każdy ze spektakli poprzedzony będzie próbami prowadzonymi w formule warsztatowej, podczas których uczestnicy będą nabywać kompetencji scenicznych oraz integrować się ze sobą nawzajem.

W jednym przedstawieniu weźmie udział 15-20 osób. Spektakle będą prezentowane przed publicznością. Przedstawieniom będą towarzyszyć inne działania w społeczności lokalnej: otwarta dyskusja z udziałem uznanych reportażystów i wystawa pt. „Czy prawdziwy jest świat zamknięty w słowie?”, a także warsztaty edukacyjne dotyczące reportażu i historii mówionej, przygotowujące uczestników do kolejnych etapów projektu. Pierwszy spektakl planowany jest na 10 lipca i odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Kultury. Poprzedzą go tygodniowe warsztaty i próby.

Chętni mogą zgłaszać się do 18 czerwca, wypełniając formularz on-line: http://goo.gl/forms/AHzthwq2N9TWA1fj2. Kuratorką projektu jest dr Katarzyna Niziołek – socjolożka, prezeska Fundacji UwB.

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu „Kultura dostępna”) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Partnerzy Fundacji to Uniwersytet w Białymstoku, Centrum Kultury Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze oraz Gminne Centrum Kultury w Gródku.

Więcej na temat projektu: http://fundacja.uwb.edu.pl/359-modlitwa-teatr-powszechny-nowy-projekt