Musicie zabrać głos! - wykład Włodzimierza Cimoszewicza na inauguracji II Festiwalu Dyplomatycznego

Data wydarzenia 20-02-2017

„To bardzo ważne, by Wasze pokolenie zrozumiało, że mówimy o waszym życiu, o tym jak ono będzie wyglądało. W najbliższych kilku latach rozstrzygnie się, w jakiej Polsce, jakiej Europie i jakim świecie będziecie żyli. Musicie zabrać głos, a nie biernie przyglądać się błędom popełnianym przez innych w Waszym imieniu” – tak Włodzimierz Cimoszewicz zachęcał młodzież do zainteresowania się sprawami międzynarodowymi i aktywności. Były premier wygłosił wykład inauguracyjny podczas II Festiwalu Dyplomatycznego, który rozpoczął się dziś (20.02.2017) w Białymstoku. Organizatorami wydarzenia, które potrwa do 26 lutego, są: Uniwersytet w Białymstoku i II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

Podczas inauguracyjnego spotkania Aula Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB była pełna – wykład przyciągnął ponad 200 osób, przede wszystkim uczniów i studentów. Włodzimierz Cimoszewicz, podczas swojego wystąpienia zatytułowanego „Dokąd zmierza Europa?”, mówił wiele o genezie obecnej sytuacji w Unii Europejskiej i – szerzej – na świecie. Wskazywał na światowy kryzys gospodarczy sprzed 10 lat, efekty politycznych przemian w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, niekorzystne zmiany demograficzne w rozwiniętych społeczeństwach Zachodu, ale też zapoczątkowany wiele lat temu proces gospodarczego rozwoju krajów tzw. trzeciego świata, który dziś owocuje większą konkurencją na globalnym rynku. Zdaniem byłego premiera i ministra spraw zagranicznych – te wszystkie procesy spowodowały w wielu europejskich krajach obawy przed utratą silnej pozycji gospodarczej i dotychczasowego stylu życia. Lęk przed imigrantami, przemianami kulturowymi, ale też gwałtownym rozwojem technologicznym, w starzejących się społeczeństwach wywołuje „tęsknotę za tym, co było”, a dotychczasowy liberalizm zastępowany jest postawami ksenofobicznymi. To wszystko przekłada się też na dzisiejsze, sceptyczne nastawienie części krajów członkowskich Unii Europejskiej do dalszej integracji.

Włodzimierz Cimoszewicz przekonywał, że w obecnych warunkach geopolitycznych, zwłaszcza wobec polityki Rosji i niewiadomych odnośnie polityki nowego prezydenta USA, dalsza integracja jest bardzo potrzebna Europie – choćby w zakresie wspólnej polityki zagranicznej czy obronnej. „Europa nie powinna reagować strachem, tylko aktywną, wspólną polityką” – mówił. Dodał, że jego zdaniem duża grupa państw Unii na pewno to zrozumie i będzie „kontynuować marsz integracyjny”. Pozostawanie poza tą grupą jest dla takich krajów jak Polska ryzykowne. W jego ocenie kooperacyjne nastawienie Polski wzmocniłoby naszą pozycję we Wspólnocie. 

Wykłady, warsztaty i dyskusje w ramach Festiwalu Dyplomatycznego potrwają do piątku. Wśród zaproszonych gości są m.in. Mariola Ratschka - dyrektor Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, prof. Sławomir Ratajski - Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO czy red. Tomasz Sekielski. W sobotę i niedzielę odbędzie się natomiast Ogólnopolski Turniej Debat Parlamentarnych „Okno na Wschód”. Szczegółowy program można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/festivalofdiplomacy/