Nagroda PAN dla dr. hab. Bartosza Kosmy Kwaśniewskiego, prof. UwB

Data wydarzenia 18-11-2019

Dr hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof. UwB z Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku, zdobył Nagrodę Naukową Polskiej Akademii Nauk – Oddziału w Olsztynie i w Białymstoku. Został laureatem w kategorii Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi.

Nagrody Naukowe zostały przyznane po raz trzeci. W edycji 2019 kapituła wyłoniła  laureatów w 3 kategoriach, a dodatkowo przyznała 2 wyróżnienia. Jak można przeczytać na stronie PAN, nagroda jest przyznawana za wybitne  osiągnięcia naukowe pracownikom ośrodków naukowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych zlokalizowanych na obszarze Warmii, Mazur i Podlasia. Służy m.in. promowaniu wybitnych prac naukowych i wyróżnianiu badaczy z północnowschodniej Polski, których dorobek ma istotne zastosowanie w gospodarce i kulturze.

Więcej informacji o nagrodzie można znaleźć na stronie internetowej PAN.

Dr hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof. UwB pracuje w Pracowni Analizy Funkcjonalnej na Wydziale Matematyki UwB. Brał udział realizacji kilku grantów naukowych (jako kierownik lub wykonawca), finansowanych m.in. w ramach konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, a także Szóstego oraz Siódmego Program Ramowego UE.

Więcej o laureacie na stronie internetowej.