Najzdolniejsi uczniowie pochwalą się osiągnięciami na UwB

Data wydarzenia 14-06-2016

Za sobą mają już sukcesy na olimpiadach przedmiotowych – teraz pochwalą się swoimi naukowymi pasjami przed rówieśnikami i naukowcami. Blisko 20 najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego wystąpi podczas Młodzieżowej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” jaka 15 czerwca 2016 r. (środa) odbędzie się na Uniwersytecie w Białymstoku.

Spotkanie to część projektu, który przygotowały wspólnie Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych - Instytut Kronenberga (inicjator), Wydział Biologiczno–Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W ramach tej inicjatywy ok. 200 uczniów III LO miało już zajęcia warsztatowe w Białowieskim Parku Narodowym. Teraz młodzież z tej i innych szkół regionu spotka się na terenie kampusu UwB, by wziąć udział w młodzieżowej konferencji naukowej. Laureaci i finaliści różnych olimpiad przedmiotowych zaprezentują efekty swoich naukowych pasji i badawcze osiągnięcia. Prelekcje przygotowali też m.in. studenci. Tematy wystąpień dowodzą, że młodzi badacze są nie tylko ciekawi świata, ale i bardzo kreatywni. Uczestnicy spotkania będą mogli posłuchać m.in. o stanie ekologicznym rzeki Sokołdy, geometrii życia czy wpływie ultradźwięków na wzrost i rozwój grochu zwyczajnego. Dyskusje będą moderowane przez naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej.

Początek konferencji o godzinie 10.00 w auli 2003 Instytutu Biologii UwB. Na zakończenie, o godz. 15.00, młodzież zwiedzi Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. A. Myrchy. 

To już kolejny taki projekt z inicjatywy Instytutu Kronenberga, który ma inspirować podlaską młodzież ponadgimnazjalną do rozwijania naukowych zainteresowań. Pierwsza Młodzieżowa Konferencja Naukowa odbyła się we wrześniu 2015 r.

Dodatkowe informacje, a także program konferencji można znaleźć pod adresem
http://biol-chem.uwb.edu.pl/aktualnosci/ii-mlodziezowa-konferencja-naukowa-wyzwania-zrownowazonego-rozwoju-75/