Narodowe Czytanie "Wesela" z udziałem filologów z UwB

Data wydarzenia 25-08-2017

 "Sybiracy czytają Wesele" - pod takim hasłem przebiega akcja Narodowego Czytania 2017, przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru w partnerstwie z białostockim oddziałem Związku Sybiraków. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku jest partnerem tego przedsięwzięcia.

 

Spotkanie rozpocznie się 2 września 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno-Wystawienniczym Muzeum Pamięci Sybiru, przy ul. Henryka Sienkiewicza 26 w Białymstoku. Następnie jego uczestnicy przejdą korowodem na Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej.

 

Białostocka młodzież, pracownicy Muzeum, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku oraz Sybiracy będą czytać w układzie dialogowym wybrane sceny dramatu Stanisława Wyspiańskiego, poprzedzone komentarzem wprowadzającym. Prezentacje aktorskie poprzedzi mini-wykład przybliżający genezę utworu w oparciu o "Plotkę o Weselu" Tadeusza Żeleńskiego-Boya.

 

Narodowe Czytanie odbywa się od 2012 r., pod patronatem Pary Prezydenckiej. W poprzednich latach czytane były „Quo vadis”, „Lalka”, „Trylogia”, „Pan Tadeusz” i dzieła Aleksandra Fredry.

 

Informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie Muzeum Pamięci Sybiru: http://sybir.bialystok.pl/pl/edukacja/akt_edukacja/sybiracy-czytaja-wesele-.html

a także na oficjalnej stronie Prezydenta RP: http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2017/uczestnicy-akcji/wydarzenie.html?idw=6801