„Nasze Fascynacje 2019”

Data wydarzenia 29-04-2019

51 fotografii przyrodniczych będzie można oglądać od poniedziałku, 6 maja 2019 r., w holu Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Wystawa, zatytułowana „Nasze Fascynacje 2019”, prezentuje prace nagrodzone podczas XVIII  konkursu na Fotografa Roku Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Oficjalne otwarcie ekspozycji odbędzie się o godz. 13.00.

Jak informują organizatorzy konkursu, w tegorocznej edycji do rywalizacji stanęło 41 autorów, członków OM ZPFP. Zgłosili rekordową liczbę 1080 fotografii, w dziewięciu kategoriach tematycznych. Zwycięskie zdjęcia wykonane zostały zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, a autorzy uwiecznili na nich zwierzęta, rośliny, ale też krajobrazy. Zdjęcia w kategorii “świat w naszych rękach” pokazują wzajemne relacje człowieka i przyrody, wskazują sposoby jej ochrony, ale także piętnują przypadki dewastacji.

Organizatorami wystawy są Okręg Mazowiecki Związku Polskich Fotografów Przyrody i Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy. W kampusie UwB będzie ją można oglądać do 30 września 2019 r.