Naukowcy i praktycy z całego kraju biorą udział w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej w kampusie UwB

Kontrola jakości wyników analitycznych, absorpcyjna i emisyjna spektrometria atomowa, nowe rozwiązania konstrukcyjne w aparaturze pomiarowej, rentgenowska spektrometria fluorescencyjna – to tylko niektóre z tematów Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, które 6 września rozpoczęło się w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Jednym z jego organizatorów jest Wydział Chemii UwB.

Konferencja, która odbywa się w formule hybrydowej, potrwa do 8 września. Bierze w niej udział ponad stu naukowców oraz praktyków z Polski i zagranicy. Zgodnie z tradycją, to trzydniowe wydarzenie naukowe zakresem tematycznym obejmuje XVI Konwersatorium Absorpcji Atomowej, XI Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, VIII Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz III Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej.

Nadrzędnym celem Konwersatorium jest integracja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się badaniami z wykorzystaniem technik spektralnych. Skierowane jest ono do pracowników uczelni wyższych, instytutów naukowych i laboratoriów chemicznych, diagnostycznych i przemysłowych wykorzystujących techniki spektrometrii atomowej i przedstawicieli firm produkujących aparaturę badawczą.

- W tym roku w ramach programu naukowego będzie możliwość wysłuchania 40 wykładów i komunikatów, a podczas sesji posterowej zostanie zaprezentowanych 26 plakatów. Zaprosiłyśmy znakomitych naukowców i prelegentów, a tematyka wystąpień obejmuje problemy metodyczne w technikach spektralnych, analizie specjacyjnej i metalomice, nowe rozwiązania konstrukcyjne w aparaturze pomiarowej oraz zagadnienia związane z przygotowaniem próbek i zastosowaniem metod spektrometrycznych w przemyśle, medycynie, farmacji, badaniach żywności, monitoringu środowiska i ochronie zabytków. Jesteśmy dumne z organizowanej od kilku lat Sesji Młodych Spektroskopistów, gdzie doktoranci i młodzi doktorzy chemii zaprezentują swoje osiągnięcia badawcze. Poza tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników laboratoriów pomiarowych przygotowano specjalną sesję szkoleniową na temat zapewnienia jakości badań – piszą w liście do uczestników spotkania prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz z Wydziału Chemii UwB – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego oraz prof. Ewa Bulska z Uniwersytetu Warszawskiego – przewodnicząca Komitetu Naukowego.

Ważnym momentem spotkania jest wręczenie Nagrody im. dr. Jerzego Fijałkowskiego przyznawanej przez Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. W tym roku otrzymał ją prof. Ludwik Halicz. To emerytowany pracownik naukowy, profesor zwyczajny Geological Survey of Israel (GSI) oraz profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych). Prof. Halicz posiada wieloletnie doświadczenie w chemii analitycznej i geochemii izotopów pierwiastków; przez ponad 20 lat kierował Laboratorium Geochemii GSI.

Konserwatorium Spektrometrii Atomowej organizują Wydział Chemii UwB, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, PAN oddział w Olsztynie i w Białymstoku oraz Komitet Chemii Analitycznej PAN - Zespół Analizy Spektralnej.

Wszystkie aktualne informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.kosat.pl.