Naukowcy z całego świata wezmą udział w międzynarodowej Konferencji Metod Geometrycznych w Fizyce

Data wydarzenia 19-06-2022

W dniach 19-25 czerwca 2022 r. odbędzie się w Białymstoku XXXIX Konferencja Metod Geometrycznych w Fizyce (Workshop on Geometric Methods in Physics). Weźmie w niej udział ponad 70 naukowców z całego świata. Głównymi organizatorami tegorocznej konferencji są pracownicy Katedry Fizyki Matematycznej Wydziału Matematyki UwB.

Tematyka tego naukowego spotkania koncentruje się wokół zagadnień z pogranicza matematyki i fizyki, takich jak: nieskończenie wymiarowe grupy i algebry Liego, układy całkowalne, nieprzemienna geometria, geometria symplektyczna i Poissonowska, kwantyzacja, grupoidy i algebroidy Liego, teoria reprezentacji.

W tym roku swój udział zapowiedziało ponad 70 naukowców z całego świata. Uczestnicy konferencji w czasie tygodniowych obrad będą mieli okazję wysłuchać ponad pięćdziesięciu wykładów. Również młodzi pracownicy naukowi będą mieć możliwość prezentacji wyników swoich prac.

Głównym organizatorem konferencji jest dziekan Wydziału Matematyki UwB dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB wraz ze współpracownikami z Katedry Fizyki Matematycznej. Współorganizatorami są również przedstawiciele ośrodków naukowych na całym świecie, m.in. Piotr Kielanowski z CINVESTAVu w Mexico City, Gerald Goldin z Rutgers University w New Jersey, Emma Previato z Uniwersytetu w Bostonie.

Do tej pory, od 1982 roku, konferencja była organizowana co roku w Białowieży przez prof. dr hab. Anatola Odzijewicza. Naukowiec i były dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego, a potem także Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku był związany z największą podlaską uczelnią od 1979 roku. Był również pomysłodawcą utworzenia Skansenu w Białowieży. Prof. Anatol Odzijewicz zmarł w kwietniu 2022 roku. Organizację konferencji po śmierci profesora przejęli jego uczniowie z Katedry Fizyki Matematycznej. W tym roku uczestników Workshop on Geometric Methods in Physics postanowili zaprosić do kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.

Od dziewięciu lat konferencji towarzyszy tygodniowa szkoła „School on Geometry and Physics”, adresowana do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów starszych lat studiów matematyki i fizyki. W tym roku odbędzie się w dniach 27 czerwca – 1 lipca. Swój przyjazd zapowiedziało ponad dwudziestu uczestników. Będą oni mieli okazję wysłuchać czterech cykli wykładów dotyczących szeroko rozumianych zastosowań metod geometrycznych w fizyce.