Nie żyje prof. dr hab. Barbara Falińska

14 marca 2022 roku w wieku 91 lat zmarła prof. dr hab. Barbara Falińska, wybitny polski językoznawca – dialektolog i slawista, niestrudzona badaczka gwar mazowieckich, podlaskich, suwalskich oraz zróżnicowanych, szeroko pojętych dialektów ogólnosłowiańskich, propagatorka i miłośniczka polszczyzny, wychowawca wielu pokoleń studentów, animatorka i organizatorka cyklicznych obozów językoznawczych dla młodzieży szkolnej, inicjatorka badań gwaroznawczych prowadzonych w ramach projektu „Dialog pokoleń", realizowanego przez Towarzystwo Kultury Języka przy współudziale licznych środowisk lokalnych z Mazowsza i Polski północnowschodniej.

Na prawie trzy dekady związała się z Uniwersytetem w Białymstoku. Była twórczynią Zakładu Polszczyzny Regionalnej, a w latach 1993-1999 dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej.

- Wraz z Jej śmiercią utraciliśmy Człowieka pięknego, mądrego i ze wszech miar życzliwego, Człowieka wielkiego formatu, i to zarówno w sensie naukowym, jak i czysto ludzkim – mówi prof. dr hab. Urszula Sokólska z Wydziału Filologicznego UwB.

Pożegnanie Profesor Barbary Falińskiej odbędzie się w poniedziałek, 21 marca w Józefowie k/Otwocka.