Nie żyje prof. dr hab. Bogusław Cudowski

8 września 2020 r. zmarł prof. dr hab. Bogusław Cudowski – wieloletni pracownik UwB, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Miał 65 lat.

Profesor Cudowski od początku związany był z nauką prawa pracy. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku kierował Zakładem Zbiorowego Prawa Pracy, a od 2014 r. piastował stanowisko Kierownika Katedry Prawa Pracy.

Profesor Bogusław Cudowski był uznanym specjalistą z zakresu zbiorowego prawa pracy.  Jego dorobek naukowy obejmuje około 100 publikacji, w tym kilka monografii - m.in. „Dodatkowe zatrudnienie”, „Spory zbiorowe w polskim prawie pracy”. Problematyka publikacji to przede wszystkim zbiorowe prawo pracy, dodatkowe zatrudnienie, prawo urzędnicze, prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Do ostatniej chwili zajmował się pracą naukową, jego ostatni artykuł ukazał się w czasopiśmie „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” w numerze 7 w 2020 r.

Profesor Cudowski był zaangażowany w życie społeczne i akademickie Wydziału Prawa, organizował konferencje naukowe, wypromował pięciu doktorantów, był naukowym wsparciem dla dwóch habilitacji. 

Profesor był także aktywnym praktykiem. W latach 2009-2018 był Sędzią Sądu Najwyższego, orzekał w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W latach 90. był także radcą prawnym w Polskim Radiu Białystok.

Jak podkreślają jego współpracownicy, zapamiętają Profesora Cudowskiego jako naukowca, który dążył do prawdy, człowieka uczciwego, szlachetnego i życzliwego wobec wszystkich, których spotykał na swojej drodze.