Nowe wykazy czasopism i wydawnictw

Data wydarzenia 16-01-2020

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi, rozszerzonymi wykazami czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych.

Komunikat MNiSW w tej sprawie oraz wykazy dostępne są na stronie internetowej.