Nowelizacja rozporządzenia z dnia 23 marca 2020 r.

Informujemy, że rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostało znowelizowane.

Zachęcamy do zapoznania się z nowelizacją: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 marca 2020 r.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem https://www.gov.pl/.