Nowi dziekani, dyrektorzy instytutów i filii UwB – z nominacjami

Data wydarzenia 18-07-2019

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert W. Ciborowski wręczył dziś nominacje nowym dziekanom wydziałów, dyrektorom instytutów i filii UwB w Wilnie. Szefowie jednostek obejmą swoje funkcje 1 października 2019 r.

Nowo powołani dziekani:

Wydział Biologii - dr hab. Piotr Zieliński,
Wydział Chemii - prof. dr hab. Joanna Karpińska,
Wydział Ekonomii i Finansów - dr hab. Marzanna Poniatowicz prof. UwB,
Wydział Filologiczny - prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski,
Wydział Fizyki - prof. dr hab. Piotr Jaranowski,
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych – dr hab. Joanna Katarzyna Sadowska prof. UwB,
Wydział Matematyki - dr hab. Alina Dobrogowska prof. UwB,
Wydział Nauk o Edukacji - prof. dr hab. Mirosław Sobecki,
Wydział Prawa - dr hab. Mariusz Popławski prof. UwB.

Nowo powołani dyrektorzy instytutów:

Instytut Filozofii - prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska,
Instytut Informatyki - prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk,
Instytut Socjologii – dr hab. Małgorzata Anna Bieńkowska prof. UwB
Instytut Studiów Kulturowych - dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska prof. UwB
Instytut Zarządzania - dr hab. Bogusław Plawgo prof. UwB.

Dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie będzie dr hab. Adam Doliwa prof. UwB.

Zgodnie z nowym statutem uczelni nowi dziekani, dyrektorzy instytutów, a także dyrektor filii w Wilnie będą sprawować swoje funkcje do 31 sierpnia 2020 r., czyli do końca obecnej kadencji rektora UwB.

1 września 2020 roku rozpocznie się nowa, czteroletnia kadencja władz uczelni.  

Więcej na temat zmian organizacyjnych na UwB: https://bit.ly/303GVjK