Nowi rektorzy UwB przedstawiają swoje plany

Data wydarzenia 06-09-2016

Bardziej intensywna współpraca z Uniwersytetem w Cambridge, nawiązanie współpracy z innymi uniwersytetami europejskimi, budowa nowej biblioteki i obserwatorium astronomicznego, zwiększenie liczby pozyskiwanych grantów na badania naukowe oraz szybsza informatyzacja uczelni i rozbudowa elektronicznego dziekanatu – m.in. o takich priorytetach rozpoczynającej się kadencji 2016-2020 mówiły na konferencji prasowej nowe władze rektorskie Uniwersytetu w Białymstoku.

- Mam nadzieję, że w tej kadencji na Uniwersytecie w Białymstoku będzie wiele ciekawych wydarzeń i tematów – tak prof. UwB dr. hab. Robert Ciborowski powitał dziennikarzy.

Wśród priorytetów swoich działań wymienił dalsze umiędzynarodowienie uczelni. Zapowiedział m.in. ściślejszą współpracę z Uniwersytetem w Cambridge, a także nawiązanie podobnych relacji z kilkoma innymi europejskimi ośrodkami naukowymi. Efektem ma być nie tylko współpraca badawcza, ale też wymiana kadry i studentów. Kolejnym zadaniem nowych władz będzie rozwój naukowy uczelni, który ma przełożyć się na lepsze notowania w naukowych rankingach. Prof. Ciborowski mówił też o wyzwaniach dotyczących dydaktyki na UwB. Jak zapowiedział, jego celem nie jest zwiększanie na siłę liczby studentów, tylko uatrakcyjnienie programów studiów i poprawa jakości kształcenia. Wśród nowości w ofercie prawdopodobnie znajdzie się np. kierunek związany z rolnictwem.

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku dodał, że stabilna sytuacja finansowa uczelni pozwala na uruchamianie mechanizmów wspierających rozwój kadry: chodzi m.in. o stypendia dla pracowników i większe środki na ich udział w międzynarodowych projektach. 

Budujemy bibliotekę i obserwatorium astronomiczne

Prof. Robert Ciborowski poinformował też o najbliższych planach inwestycyjnych uczelni, czyli dalszej rozbudowie kampusu. W pierwszej kolejności w miasteczku akademickim powstanie nowy budynek biblioteki, a także obserwatorium astronomiczne. Nadal jest aktualny plan przeniesienia do kampusu także 3 kolejnych wydziałów: historyczno-socjologicznego, filologicznego oraz ekonomii i zarządzania. Uczelnia cały czas szuka zainteresowanych kupnem obecnych siedzib tych jednostek, czyli budynku przy ul. Warszawskiej, Placu Uniwersyteckim i Liniarskiego.

Ważnym celem nowych władz Uniwersytetu w Białymstoku będzie większa otwartość uczelni na jej otoczenie.  Dobrą okazją, by uniwersytet zaprezentował się mieszkańcom Białegostoku i regionu będzie zbliżający się jubileusz – rok akademicki 2016/2017 będzie bowiem 20. rokiem działalności uczelni. Z tej okazji planowanych jest wiele ciekawych wydarzeń, a kulminacja obchodów będzie miała miejsce w czerwcu 2017 roku, w rocznicę podpisania ustawy powołującej Uniwersytet w Białymstoku do życia.  

Współpraca międzynarodowa i większa mobilność

W spotkaniu prasowym wzięli udział także wszyscy prorektorzy nowej kadencji. Prof. UwB dr hab. Jerzy Halicki, prorektor ds. studenckich wśród swoich priorytetów wymienił m.in. usprawnienie rekrutacji, współpracę ze studentami i wprowadzenie systemu promowania i nagradzania najaktywniejszych – także w zakresie działalności społecznej - żaków.  Jak mówił prof. Halicki, sporo energii będzie musiał poświęcić na

dostosowywanie wewnętrznych regulacji uczelni do nowych przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, m.in. zmian w systemie pomocy socjalnej i nagród rektora.

Prorektor ds. nauki prof. UwB dr hab. Izabela Święcicka chce skupić się na tym, by więcej badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku skutecznie aplikowało o granty naukowe, także międzynarodowe. Mówiła też o planach skuteczniejszej komercjalizacji wyników badań naukowców z UwB i pozyskania dla uczelni rzecznika patentowego.

Odpowiedzialny za kształcenie prof. UwB dr hab. Wojciech Śleszyński będzie pracował nad poszerzaniem i uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej, także pod kątem rynku pracy.

- Trzeba też wykorzystać położenie UwB i nasze kontakty z uczelniami z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, tak by Uniwersytet w Białymstoku stał się dominującym ośrodkiem jeśli chodzi o badania realizowane we współpracy ze Wschodem – podkreślał prof. Śleszyński.  

Z kolei prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej prof. UwB dr hab. Mariusz Popławski jako jeden ze swoich priorytetów wymienił zwiększenie mobilności studentów  i pracowników. Zapowiedział też działania na rzecz tzw. umiędzynarodowienia wewnętrznego – chodzi m.in. o wprowadzenie do programów studiów większej liczby przedmiotów prowadzonych w językach obcych i zapraszanie zagranicznych wykładowców. Prof. Popławski mówił też o planach większej informatyzacji uczelni, co byłoby ułatwieniem dla studentów i pracowników, którzy mogliby więcej spraw załatwiać drogą elektroniczną.