Nowości w ofercie edukacyjnej UwB

Data wydarzenia 28-04-2016

Kolejne nowości pojawią się w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdził je właśnie senat uczelni. Wydział Biologiczno-Chemiczny proponuje nowe specjalności na kierunku biologia, a Katedra Teologii Prawosławnej zaprasza na nowe studia podyplomowe.

 

Biologia sądowa - to specjalność proponowana na studiach biologicznych II stopnia. Studenci uzyskają kwalifikacje niezbędne do wykonywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny. Nauczą się m.in. jak analizować materiał kostny, jak rozpoznawać gatunki roślin trujących czy narkotycznych, jak przeprowadzać analizy genetyczne i biochemiczne próbek. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w laboratoriach biologicznych, chemicznych czy kryminalistycznych. Będą też potrafili przygotowywać ekspertyzy sądowe. Specjalność biologia sądowa jest już w ofercie studiów I stopnia. Teraz ich absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie w tym zakresie na studiach magisterskich.

 

Zmiana dotyczy jeszcze jednej specjalności na kierunku biologia, zarówno na studiach I, jak i II stopnia. Dotychczasową specjalność mikrobiologia zastąpi mikrobiologia z biotechnologią. Dzięki temu kompetencje absolwentów poszerzą się o elementy, które są w tej chwili cenione na rynku pracy.  

 

Teologia prawosławna i ikonografia – takie studia podyplomowe oferuje od nowego roku akademickiego Katedra Teologii Prawosławnej UwB. Studia pozwolą słuchaczom na pogłębienie kwalifikacji humanistycznych w zakresie teologii prawosławnej, teologii ikony i ikonografii oraz rozwinięcie wiedzy o prawosławiu, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ikonograficznej. W programie zajęć znalazła się wiedza z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej i praktycznej, historii Kościoła, obrzędowości i ikonografii. Studia obejmują łącznie 165 godzin wykładów.

 

Tym samym lista nowości w ofercie UwB wydłużyła się. Już wcześniej senat zatwierdził

nowy kierunek na studiach I stopniareligioznawstwo, a także sporo nowych specjalności.

Aż trzy z nich zaproponował Wydział Matematyki i Informatyki na kierunku matematyka –to bezpieczeństwo informacji (I stopnia), analiza danych i modelowanie (II stopnia) oraz  matematyka teoretyczna (I  i II stopnia). Wydział Fizyki na studiach I stopnia proponuje specjalność fizyka gier komputerowych i robotów.  Nowe propozycje na kierunku filologia ma także Wydział Filologiczny. Od nowego roku akademickiego, na studiach I stopnia, zaprasza na etnofilologię białoruską, filologię angielską z językiem niemieckim oraz język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy. W ofercie studiów II stopnia pojawiła się filologia angielska z elementami translatoryki.

 

W sumie w ofercie największej białostockiej uczelni w roku 2016/2017 jest 30 kierunków studiów, a na kierunku filologia – 13 różnych specjalności w zakresie filologii obcych.

 

Szczegóły można znaleźć na stronie irk.uwb.edu.pl. Informacji udziela także Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji: tel.: +48 85 745 70 80, +48 85 745 70 53, e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl.