Nowości w ofercie studiów podyplomowych

Data wydarzenia 02-09-2016

 Kilka nowych propozycji pojawiło się od roku akademickiego 2016/2017 w ofercie studiów podyplomowych UwB. Rekrutacja - w zależności od kierunku – potrwa do połowy września lub nawet do końca października.

 Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej zaprasza na studia podyplomowe Coaching rodzinny. Ich absolwenci poznają podstawowe narzędzia i techniki coachingowe oraz nauczą się samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego. Nabędą również umiejętności diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego, tak by wzmacniać rodziny i pomagać im na różnych etapach rozwoju. Absolwent będzie przygotowany do inicjowania i towarzyszenia rodzinom w działaniach, dzięki którym mogą one np. odkrywać swój własny potencjał i rozbudzać samoświadomość.

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_CEU_CR&kategoria=

 

Oligofrenopedagogika – to z kolei propozycja Wydziału Pedagogiki i Psychologii.  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne lub nauczycielskie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Studia przygotują słuchaczy do pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi, a także w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy. 

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_PIP_O&kategoria=

 

Wydział Filologiczny zaprasza na studia podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja – animacja – promocja. Słuchacze będą mogli poszerzyć wiedzę na temat regionu podlaskiego i Białegostoku (ich współczesności i kulturowego dziedzictwa). Studia mają charakter interdyscyplinarny: program obejmuje wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, językoznawstwa, historii regionu czy regionalnej literatury współczesnej. Słuchacze będą też mieli zajęcia o charakterze warsztatowym (dotyczące m.in. edukacji regionalnej, sztuki społecznej czy promocji).
https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_FIL_LIKPEAP&kategoria=

 

Studia podyplomowe Teologia prawosławna i ikonografia proponuje od najbliższego roku akademickiego Katedra Teologii Prawosławnej.  Studia pozwolą słuchaczom na pogłębienie kwalifikacji humanistycznych w zakresie teologii prawosławnej, teologii ikony i ikonografii oraz rozwinięcie wiedzy o prawosławiu, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ikonograficznej. W programie zajęć znalazła się wiedza z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej i praktycznej, historii Kościoła, obrzędowości i ikonografii. Studia obejmują łącznie 165 godzin wykładów.

http://prawoslawie.uwb.edu.pl/pl/cms/doc/index/id/2474

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania przygotował studia podyplomowe Zarządzanie placówką medyczną. To studia adresowane do absolwentów wyższych uczelni (w tym medycznych) pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach medycznych, organizacjach i jednostkach zajmujących się nadzorem nad placówkami świadczącymi usługi medyczne. Słuchacze zdobędą wiedzę i poznają nowoczesne rozwiązania praktyczne, które pozwalają zoptymalizować funkcjonowanie placówek medycznych, budować ich przewagę konkurencyjną oraz pozytywny wizerunek.

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_SPZPM&kategoria=

 

Zapisy na studia prowadzone są za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.