Nowy rok akademicki pod znakiem rozwoju. Inauguracja na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym UwB w Wilnie.

Data wydarzenia 27-10-2015

450 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Wśród nich jest 36 studentów nowego kierunku – europeistyki I stopnia. To będzie wyjątkowy rok z jeszcze jednego powodu: po raz pierwszy mury wydziału opuszczą absolwenci z tytułem magistra ekonomii.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Działa od października 2007 roku. Głównym celem powołania placówki  było podniesienie wskaźnika wyższego wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie. Z końcem minionego roku akademickiego wydział ukończył 6. rocznik absolwentów.

Jednostka cały czas się rozwija. Przez pierwsze lata działalności kształciła na dwóch kierunkach licencjackich: ekonomii i informatyce. Rok temu wzbogaciła ofertę o ekonomiczne studia II stopnia. Do ich uruchomienia wileński wydział UwB przygotowywał się od kilku lat. Warunkiem był dorobek naukowy jednostki i posiadanie odpowiedniej kadry akademickiej. W lipcu ubiegłego roku Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek uczelni w tej sprawie .

Kolejnym krokiem w rozwoju wydziału było uruchomienie od tego roku trzeciego kierunku na studiach pierwszego stopnia – europeistyki. To była przede wszystkim odpowiedź na zainteresowanie takim kształceniem polskiej młodzieży z Wileńszczyzny. Działa tam ponad 60 szkół średnich, w których uczniowie uczą się w języku polskim. Każdego roku ponad 1000 absolwentów decyduje się podjąć studia. W listopadzie i grudniu 2014 r. UwB we współpracy z Centrum Pracy i Badań Socjalnych przy rządzie Litwy oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” przeprowadził wśród uczniów ankietę, z której wynikało, że europeistykę w języku polskim chciałoby studiować kilkadziesiąt osób.  Władze wydziału liczą, że takie wykształcenie polskiej młodzieży przyczyni się do podniesienia prestiżu polskiej mniejszości na Litwie oraz pomoże w jej integracji ze społecznością litewską. Absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności m.in. przy realizacji europejskich projektów na rzecz samorządów i organizacji społecznych, zwłaszcza z regionów  wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego i miasta Wilna.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2015/2016 odbyła się 24 października 2015 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wziął w niej udział m.in. rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Leonard Etel. Wykład inauguracyjny nt. "Przyszłość strefy Euro?" wygłosił prof. Bohdan Jeliński.