O "komunikowaniu się" roślin będą rozmawiać biolodzy podczas międzynarodowej konferencji na UwB

Data wydarzenia 11-09-2017

Które części roślin są ich „centrami decyzyjnymi”? Czy rośliny mogą komunikować się między sobą? Jak glony, mchy, kwiaty czy drzewa reagują na zmiany w środowisku? To tylko niektóre zagadnienia, jakimi zajmą się uczestnicy 8. Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin. Spotkanie odbędzie się w dniach 12-15 września 2017 r. na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Wezmą w nim udział naukowcy z Polski i zagranicy (m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Danii i Holandii), zajmujący się biochemią, fizjologią i biologią molekularną roślin. Tematyka tegorocznych obrad koncentruje się wokół komunikacji organizmów roślinnych – zarówno na poziomie międzykomórkowym, jak i w relacji z otoczeniem.

Cykliczne konferencje Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) odbywają się co dwa lata w różnych ośrodkach akademickich. Po raz pierwszy to prestiżowe wydarzenie będzie miało miejsce w Białymstoku. Konferencję honorowym patronatem objęli Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.