O periodyzacji rozwoju polszczyzny. Kolejna mistrzowska prelekcja na UwB

Data wydarzenia 04-04-2019

Prof. Stanisław Dubisz będzie gościem najbliższego spotkania z cyklu „Prelekcje Mistrzów” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 11.30 opowie o periodyzacji rozwoju polszczyzny, w szczególności po roku 1939. Spotkanie odbędzie się w sali nr 94 (Pl. NZS 1), wstęp wolny.

Prof. Stanisław Dubisz to wybitny polski językoznawca, badacz polszczyzny dawnej i obecnej, redaktor naczelny „Poradnika Językowego” i „Uniwersalnego słownika języka polskiego”, współautor wznawianej wielokrotnie „Gramatyki historycznej języka polskiego”. Uznany autor kilkuset artykułów i wielu obszernych prac należących do najściślejszego kanonu polonistycznego, np.: „Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku”; „Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej”; „Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego”.

Jest pracownikiem Instytutu Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowe informacje  o prelegencie: http://www.ips.polon.uw.edu.pl