O telewizji w życiu codziennym w Polsce. Spotkanie autorskie z dr hab. Alicją Kisielewską, prof. UwB

„Antropologia telewizji. Telewizja w życiu codziennym w Polsce” – to tytuł najnowszej książki dr hab. Alicji Kisielewskiej, prof. UwB. W najbliższą środę, 18 maja, na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się spotkanie z autorką. Początek o godz. 14.00, wstęp wolny.

„Antropologia telewizji. Telewizja w życiu codziennym w Polsce” to publikacja medioznawczo-kulturoznawcza dotycząca kulturotwórczej roli telewizji w polskim społeczeństwie, przedstawiona w formie analizy antropologicznej i semiotycznej. Książkę wydało Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Tak mówi o niej sama autorka:  

„Telewizja naziemna, niekodowana jest medium najpopularniejszym w Polsce. W związku z tym możemy ją uznać za rodzaj krajowego narratora, który opowiada nam o nas samych tworząc różne środowiska symboliczne w oparciu o potoczną racjonalność. W książce tej pisałam o tym, co ogląda w telewizji większość Polaków, a także jakie są charakterystyczne praktyki jej oglądania i inne praktyki związane z telewizją. Przyjęta perspektywa historyczna pozwoliła mi na prześledzenie zmian jeśli chodzi o znaczenie telewizji w życiu codziennym w Polsce od jej początków, czyli od  1952 roku do dzisiaj. Analiza popularnych programów, które codziennie oglądają miliony widzów, co do których panuje powszechne przeświadczenie, że są zbyt trywialne, aby były poddawane krytycznej refleksji pokazała, jakie znaczenia i wartości są bliskie Polakom. Natomiast analiza praktyk oglądania telewizji i innych praktyk z nią związanych pozwoliła zobaczyć, czym żyją zwykli ludzie w Polsce. Moim zdaniem zwykła telewizja stanowi interesujące pole do antropologiczno-kulturowych badań na temat kultury telewizji, a szerzej kultury polskiej. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć społeczne, kulturowe, a nawet polityczne, chociaż nie jest to przedmiotem refleksji w mojej książce, oddziaływanie najważniejszego współczesnego środka masowego przekazu, czyli telewizji. Społeczne znaczenie telewizji w Polsce potwierdzają wskaźniki oglądalności, które mówią, że jest ona wciąż najpopularniejszym medium w naszym kraju. Telewizja stanowi wszechobecne środowisko komunikacyjne, a tym samym przyczynia się do telewizyjnej mediatyzacji świata życia codziennego odbiorców.”

Podczas środowego spotkania prof. Kisielewska opowie o swojej książce. Organizatorzy - Instytut Studiów Kulturowych UwB, Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami – zaplanowali też dyskusję. Jak mówią, w kontekście obecnej wojny informacyjnej temat jest wyjątkowo aktualny społecznie i politycznie: ukazuje siłę oddziaływania telewizji na kształtowanie się świadomości odbiorców,

Dr hab. Alicja Kisielewska, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, jest medioznawcą i kulturoznawcą. Kieruje Instytutem Studiów Kulturowych UwB. Zajmuje się antropologią mediów i semiotyką przekazów medialnych. Jest autorką także dwóch innych monografii: „Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności” (Kraków 2009) oraz „Film w twórczości Andrzeja Struga” (Białystok 1998). Zredagowała kilkanaście prac zbiorowych poświęconych mediom i kulturze współczesnej, m.in. „Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem” (Białystok 2014), „Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza. Część II” (współredakcja, Białystok 2016), „Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy” (współredakcja, Białystok 2017), „PRL-owskie re-sentymenty” (współredakcja, Gdańsk 2017). Jest Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Prezesem Oddziału PTK w Białymstoku.