O zachowaniach prospołecznych szympansów. Uniwersytet w Białymstoku zaprasza na wykład

Data wydarzenia 03-06-2022

Instytut Filozofii UwB zaprasza na kolejny wykład z cyklu Spotkania z Filozofią i Kognitywistyką, który odbędzie się 3 czerwca w Uniwersyteckim Centrum Kultury (sala FENIKS) o godzinie 17.00. Gościem będzie dr hab. Maciej Trojan (UMK), który wygłosi wykład “Zachowania prospołeczne szympansów na podstawie badań z użyciem paradygmatu prospołecznego wyboru”.

Prof. Trojan o wykładzie:

Altruizm i zachowania prospołeczne są bardzo interesujące z perspektywy ewolucji tego typu zachowań, ponieważ wydają się starsze od naszego gatunku. Szczególna forma zachowań związanych z altruizmem wzajemnym może być poddana badaniom dzięki paradygmatowi prospołecznego wyboru. Zakłada on, że osobnik będzie skłonny pomagać innym lub dzielić się zasobami z innymi o ile koszt tego zachowania będzie znikomy. Dzięki zastosowaniu tego paradygmatu prowadziliśmy przez 6 lat obserwacje zachowań prospołecznych w grupie szympansów mieszkających w habitacie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Wyniki obserwacji wskazują na to, że dynamika zachowań prospołecznych zależy od wielu czynników, takich jak np. płeć, status członka grupy, wydarzenia danego dnia. Dzięki 6-letniej pracy można stwierdzić, że tendencja do zachowań prospołecznych w grupie szympansów jest stabilna, ale same zachowania zmieniają się w czasie.

Notka o wykładowcy:

Maciej Trojan – psycholog porównawczy i etolog. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii. Przez 20 lat pracownik Zakładu Psychologii Zwierząt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie kierownik Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 8 lat członek międzynarodowego zespołu ds. programu studiów nad badaniem zachowania dzikich zwierząt na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii. Na co dzień interesuje się tematyką ewolucji funkcji umysłu oraz ewolucji zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: kompetencje numeryczne, teoria umysłu, mentalne podróże w czasie, ewolucja zachowań prospołecznych oraz przeżywanie śmierci u zwierząt społecznych.