O zastępowaniu jednych zmysłów innymi i monotoniczności języka. „Spotkanie z Kognitywistyką” na UwB

Data wydarzenia 30-04-2019

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Koło Naukowe Kognitywistów Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na kolejne ze „Spotkań z Kognitywistyką”.

Czy możemy 'słyszeć' przez skórę lub 'widzieć' przez uszy? O tym będzie mówił Paweł Gwiaździński w prelekcji zatytułowanej „Augmentacja sensoryczna i jej zastosowania w nauce i sztuce”. W swoim wystąpieniu opisze zjawisko substytucji sensorycznej (SS), czyli przeniesienia charakterystyk jednej modalności sensorycznej na bodźce innej modalności, przy użyciu urządzeń do substytucji sensorycznej (USS). W swojej prezentacji pokaże urządzenie o nazwie “Colorophone”, które obecnie jest przedmiotem badań w Laboratorium Badań Świadomości (C-Lab) na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracuje.

Paweł Gwiaździński to doktorant filozofii (na Uniwersytecie Śląskim) i neuronauk poznawczych (na Uniwersytecie Jagiellońskim), badacz związany z nurtem 4E w naukach o poznaniu,  zwłaszcza neurofenomenologią i poznaniem ucieleśnionym. Utrzymuje stały kontakt badawczy z Kopenhaskim Centrum Badań nad Subiektywnością oraz Microphenomenological Laboratory w Paryżu.

„Monotoniczność języka: między prostotą a siłą wyrazu” – to z kolei tytuł wykładu dr. Dariusza Kalocińskiego. Prelegent spróbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się powszechność tzw.

monotonicznych struktur znaczeniowych w języku. Monotoniczność jest własnością semantyczną charakterystyczną między innymi dla przymiotników. Dla przykładu, przymiotnik "wysoki" jest monotoniczny: jeśli dany obiekt jest wysoki, to wszystkie obiekty, które są od niego wyższe, również są wysokie. Dr Kalociński przedstawi dotychczasowe badania na ten temat, oparte zarówno na modelowaniu (sieci neuronowe, uczenie iteracyjne), jak i na eksperymentach z udziałem ludzi. Przedstawi również własną propozycję wyjaśnienia tego zjawiska.

Dr Kalociński jest związany z Zakładem Logiki na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. wokół procesów uczenia się języka i jego ewolucji. Jest zaangażowany w realizację projektu „Społeczne modele uczenia się semantyki. Nabywanie i ewolucja znaczeń kwantyfikatorów” (NCN).

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 9 maja 2019 r., o godz. 17.00 w sali 108A Instytutu Socjologii i Kognitywistyki UwB (Plac NZS 1).