O zjawiskach z pogranicza nauki. Konferencja na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 07-06-2016

Przeżycia z pogranicza śmierci, koncepcja reinkarnacji, egzorcyzmy, jasnowidzenie i telepatia czy wreszcie podlaski fenomen szeptuch. To niektóre tematy, jakie omawiane będą podczas konferencji „Zjawiska z pogranicza nauki w dyskursie naukowym i filozoficznym”. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2016 r. (piątek) na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Jak zapowiadają organizatorzy, chcą przyjrzeć się zjawiskom, które wykraczają poza codzienne postrzeganie zmysłowe, ale o których realności zapewniają tysiące, a niekiedy nawet miliony ludzi na świecie. Założeniem konferencji jest poszerzenie obszaru badań akademickich o wiedzę o tych fenomenach. Jej uczestnicy spróbują wspólnie zebrać i uporządkować dotychczasową wiedzę o zjawiskach niezbadanej dotąd natury oraz ocenić metody weryfikacji prawdziwości świadectw ich dotyczących.

Konferencję zorganizowały Koło Naukowe Badań Zjawisk z Pogranicza Nauki oraz Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii UwB. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 w sali 108A w budynku przy Placu Uniwersyteckim 1. Wstęp wolny.

Program (pobierz)