Od 16 maja ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku. Dołącz do nas!

Data wydarzenia 15-05-2017

Ponad 30 kierunków, w tym 2 nowości – to tegoroczna oferta Uniwersytetu w Białymstoku, największej uczelni w województwie podlaskim! Rekrutację zaczynamy już we wtorek, 16 maja. Czekamy na Was! 

Na 9 wydziałach UwB kandydaci będą mieli do wyboru 32 różne kierunki studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wśród nich jest kierunek filologia, na którym kandydaci rejestrują się na poszczególne specjalności z zakresu filologii angielskiej, francuskiej i rosyjskiej - do wyboru jest 12 propozycji.

Nowe kierunki pojawiły się w ofercie studiów stacjonarnych. Chemia kryminalistyczna i sądowa będzie prowadzona na studiach II stopnia i jest to pierwszy taki kierunek studiów na polskich uczelniach. Na jego utworzenie uniwersytet uzyskał 800 tys. dofinansowania w konkursie na nowe programy kształcenia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Plan studiów został przygotowany w ramach współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Izbą Celną w Białymstoku. Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi we współczesnej kryminalistyce. Poznają też podstawy kryminologii i prawa dowodowego w polskim procesie karnym. Część przedmiotów poprowadzą praktycy zajmujący się zawodowo chemią kryminalistyczną i sądową.

 

Nowością na studiach pierwszego stopnia jest ekobiznes. Ten kierunek będzie prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny. Studenci zostaną przygotowani do pracy w gospodarce ukierunkowanej na tzw. zielony wzrost. Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę w zakresie wykorzystywania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają zmniejszać negatywny wpływ gospodarki na środowisko. W programie studiów znajdą się też przedmioty związane z ekologicznymi produktami czy usługami, takimi jak agroturystyka. W czasie studiów studenci zapoznają się też z aspektami prawnymi i marketingowymi ekobiznesu.

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny proponuje natomiast nową specjalność na socjologii drugiego stopnia. To coaching z elementami psychologii społecznej.

 

Rejestracja kandydatów podczas podstawowej tury naboru na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 10 lipca 2017 r. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia - do 19 lub 26 lipca (w zależności od kierunku). Rejestracja na wszystkie studia niestacjonarne potrwa do 21 września. Zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: http://www.uwb.edu.pl/rekrutacja.html

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet w Białymstoku przygotował na studiach stacjonarnych w sumie 2915 miejsc, w tym 2046 na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz 869 na studiach drugiego stopnia. Na studia niestacjonarne uczelnia planuje przyjąć ok. 700 osób.