Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów

Data wydarzenia 13-05-2016

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów to pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej, będące ideą prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego - Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, znanego i cenionego kryminologa, który wzorem studenckich forów naukowych funkcjonujących na całym świecie, pragnie również i w Polsce stworzyć platformę naukową, służącą wymianie doświadczeń młodych kryminologów. 

Tegoroczna pierwsza edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 19-20 maja 2016 r. pod hasłem Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych. 

Celem Forum jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów, lekarzy), reprezentujących różne dziedziny oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu rozważań o charakterze kryminologicznym. Forum ma szansę stać się pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. aplikantami adwokackimi, radcowskimi czy rezydentami, zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze współczesną przestępczością
i patologiami społecznymi. 

Pokłosiem zarówno wygłoszonych referatów, jak i rozważań podjętych podczas Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów będzie monografia pokonferencyjna. 

Wiodącą ideą Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jest stworzenie cyklicznych spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń i wyników badań młodych naukowców i praktyków, których zainteresowania badawcze bądź doświadczenie zawodowe wiążą się z kryminologią. Niemniej jednak Organizatorzy pragną przybliżyć uczestnikom Forum kulturę Podlasia, stąd też planowany jest wieczór integracyjny. 

Więcej: (kliknij)