Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej - relacja

W dniach 17-18 marca 2022 r. odbył się centralny etap ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej edycji dotyczył działalności i nauczania apostoła Pawła. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Lublina. Do trzeciego etapu zakwalifikowały się 22 osoby, w tym jeden uczestnik z Ukrainy, któremu umożliwiono przeprowadzenie zawodów w formie zdalnej.

17 marca po wspólnej modlitwie w soborze św. Mikołaja w Białymstoku, uczniowie przystąpili do napisania testu, składającego się z zadań otwartych i zamkniętych. Następnego dnia przeprowadzony został egzamin ustny.

Olimpijczycy mieli również możliwość uczestniczenia w wielkopostnym nabożeństwie wieczornym, sprawowanym w Męskim Klasztorze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Program pobytu dodatkowo wzbogaciły zajęcia edukacyjno-kulturalne, przygotowane przez o. ihumena Pantelejmona.

Prace oraz odpowiedzi uczniów monitorowała i oceniała komisja w składzie: Grzegorz Arcybiskup Bielski – przewodniczący, ks. dr Andrzej Kuźma – wykładowca Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. dr Roman Płoński – wizytator nauczania religii prawosławnej w Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz ks. ihumen dr Pantelejmon (Karczewski).

Nad sprawnym przebiegiem całości czuwali ks. mgr Mirosław Filimoniuk – sekretarz olimpiady i mgr Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku.

 Od 2007 r. organizatorem olimpiady jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Olimpiada posiada akredytację Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Pełna relacja i galeria zdjęć na stronie:
orthodox.bialystok.pl/olimpiada-prawoslawnej-wiedzy-religijnej