Opiekunowie Klubów Młodego Odkrywcy spotkali się na UwB

Data wydarzenia 04-02-2020

Nowe pomysły na zajęcia, wymiana doświadczeń i współpraca – to najważniejsze tematy spotkania opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy z województwa podlaskiego, jakie odbyło się na Uniwersytecie w Białymstoku.

Największa podlaska uczelnia od 2018 roku jest parterem regionalnym Centrum Nauki Kopernik (Warszawa) w programie Klub Młodego Odkrywcy i – jako partner regionalny – sprawuje pieczę nad opiekunami klubów i sympatykami programu z całego województwa. W spotkaniu, jakie odbyło się 31 stycznia, uczestniczyło 18 opiekunów KMO, m.in. z  Białegostoku, Augustowa, Krypna, Choroszczy, Wasilkowa i Płaskiej. Poprowadziły je dr Alina Stankiewicz z Wydziału Biologii oraz dr Anna Rybak z Wydziału Matematyki, która koordynuje współpracę uczelni z CNK. 

W programie spotkania znalazły się krótkie szkolenia dotyczące tego, jak napisać wniosek do Centrum Nauki Kopernik, aby otrzymać dofinansowanie swojego projektu badawczego, jak starać się o przyjazd Naukobusu albo Planetobusu do swojej miejscowości, jak i gdzie pozyskiwać fundusze na działalność Klubu. Ważnym punktem była też dyskusja.

- Byli wśród nas zarówno opiekunowie, którzy już prowadzą Kluby Młodego Odkrywcy, jak i osoby, które dopiero szykują się do ich uruchomienia. Wymieniliśmy się doświadczeniami, mówiliśmy o nowych pomysłach na wzbogacenie warsztatu pracy z klubowiczami i o tym, jak upowszechniać idę KMO i zainspirować otoczenie do stosowania metody badawczej w zdobywaniu wiedzy przez uczniów – relacjonuje dr Anna Rybak z UwB. – Planujemy też zacieśnienie współpracy między Klubami, tak by mogły wzajemnie zapraszać się do udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach.

Opiekunem Klubu Młodego Odkrywcy może zostać każdy – nauczyciel, rodzic czy społecznik zainteresowany popularyzowaniem wiedzy i nowymi metodami jej odkrywania i doświadczania przez uczniów. Tematyka zajęć w klubach jest niemal nieograniczona i może dotyczyć każdej dyscypliny nauki.

Na Uniwersytecie w Białymstoku działają w tej chwili 2 Kluby. Pierwszy, „My, tropiciele matematyki”, powstał z myślą o uczniach klas V-VII szkół podstawowych, ale na zajęcia przychodzą nawet dzieci siedmioletnie i znakomicie sobie radzą! Natomiast Klub Młodego Odkrywcy „My, matematycy” to oferta dla uczniów szkół średnich. Zajęcia obu Klubów odbywają się na Wydziale Matematyki UwB.

Szczegółowe informacje na temat programu Klub Młodego Odkrywcy można znaleźć na stronie internetowej. W sprawach dotyczących zakładania Klubów w województwie podlaskim można kontaktować się z dr Anną Rybak z Uniwersytetu w Białymstoku (a.rybak@uwb.edu.pl).


Więcej informacji o Klubach działających na UwB:
Link 1
Link 2