Ostatni dzień głosowania

Data wydarzenia 02-10-2018

Wśród projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019, które zostały zakwalifikowane do głosowania, znalazła się inicjatywa p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej”. Jest to inwestycja bardzo ważna m.in. dla naszej uczelni, dlatego gorąco zachęcamy, byście Państwo na nią zagłosowali. Głosowanie rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 17 października.

Projekt oznaczony jest numerem M11 na liście projektów ogólnomiejskich, a dotyczy budowy kanału deszczowego, odprowadzającego wody opadowe z odcinka od ul. Mickiewicza do rzeki Białej. Jego koszt oszacowany został na 691 500 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Elektrycznej jest inwestycją bardzo potrzebną, bo mógłby zostać do niej przyłączony Wydział Prawa UwB. W przypadku, gdyby projekt nie uzyskał dotacji z Budżetu Obywatelskiego, uczelnia musiałaby w przyszłości sfinansować inne, kosztowne rozwiązania techniczne umożliwiające odprowadzanie wód deszczowych z jej posesji.

Dlatego gorąco prosimy o promowanie tej inicjatywy na wydziałach i w innych uczelnianych placówkach oraz o zachęcanie do głosowania na projekt ogólnomiejski M11 studentów i pracowników. Realne szanse na to, że projekt wygra, dałoby uzyskanie ponad 3 000 głosów. Przy liczącej ponad 12 tysięcy społeczności akademickiej jest to w naszym zasięgu.

Wydrukowane karty do głosowania, za zgodą dziekanów, dostarczone będą do sekretariatów wydziałów po 3 października. Będą też dostępne w kancelarii ogólnej (parter rektoratu, ul. Świerkowa 20B). Zamieścimy je również na stronie Uniwersytetu www.uwb.edu.pl. Wypełnioną kartę należy oddać do odpowiedniego sekretariatu lub zanieść do jednego punktów wyznaczonych przez Urząd Miejski.

Na nasz projekt można głosować także online za pośrednictwem strony www.cas.bialystok.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu i plebiscytu: http://www.cas.bialystok.pl/pl/budzetobywatelski/budzetobywatelski2019/projekty.html

Liczymy na solidarność naszego środowiska i wsparcie tego ważnego dla UwB projektu!