Ostatnie dni rekrutacji uzupełniającej

Data wydarzenia 09-09-2016

 

Ostatni dzwonek dla tych, którzy chcieliby dołączyć do grona studentów UwB. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest zarówno na studia I, jak i II stopnia.

 

Tylko do 16 września mają czas na rejestrację tegoroczni maturzyści, którzy chcieliby studiować międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogikę, pracę socjalną, zarządzanie lub jedną z takich specjalności filologicznych, jak etnofilologia białoruska, filologia angielska z językiem niemieckim, filologia francuska czy rosyjska. Nieco dłużej, bo do 22 września, potrwa rekrutacja na biologię, chemię, fizykę, informatykę, informatykę i ekonometrię, matematykę i ochronę środowiska. Również 2 tygodnie mają jeszcze kandydaci na filologię polską, filozofię i etykę, historię, kognitywistykę i komunikację, kulturoznawstwo, religioznawstwo, socjologię, stosunki międzynarodowe czy studia wschodnie.  

 

Rekrutacja uzupełniająca na studia II stopnia potrwa – w zależności od kierunku – do 19 lub 22 września. Tu także do wyboru są zarówno kierunki humanistyczne i społeczne (administracja, bezpieczeństwo narodowe, kierunek ekonomiczno-prawny, ekonomia, zarządzanie, pedagogika, praca socjalna, kulturoznawstwo, filologia polska, angielska czy rosyjska, filozofia, historia, socjologia i stosunki międzynarodowe), jak i matematyczno-przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, ochrona środowiska).

 

Zapisy prowadzone są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Więcej informacji można znaleźć w Aktualnościach na stronie internetowej uczelni (www.uwb.edu.pl), a także w Uniwersyteckim Centrum Rekrutacji pod białostockimi numerami telefonów 745 70 80 i 745 70 53.