Otwarcie wystawy poświęconej cietrzewiowi

Data wydarzenia 22-04-2016

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy zaprasza na otwarcie wystawy poświęconej cietrzewiowi – pięknemu i niestety zagrożonemu wyginięciem ptakowi bagiennych brzezin, przygotowanej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach programu Ochrony Kuraków Leśnych. Wystawa prezentująca zdjęcia tego ptaka w jego naturalnym środowisku przybliża nam nie tylko jego wizerunek, ale także jego ciekawe zwyczaje godowe. Oglądając ją dowiemy się też między innymi w jakich miejscach występuje cietrzew i jaki preferuje pokarm.

(Wystawa jest częścią projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.)

Dodatkowym atutem wystawy będzie możliwość nauki rozpoznawania krajowych gatunków ptaków – w tym także cietrzewia - przy pomocy multimedialnego programu edukacyjnego  zainstalowanego w infokiosku zakupionym z projektu zrealizowanego z dofinansowaniem unijnym w latach 2010-2013 przez Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy.

Otwarcie wystawy odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.00 w holu Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach otwarcia zapraszamy na półgodzinny wykład zatytułowany „Cietrzew, gatunek zagrożony wyginięciem”, podczas którego Pani Marta Potocka – koordynator wcześniej wspomnianego programu opowie o biologii i ekologii cietrzewia, jego występowaniu na terenie Polski i zagrożeniach. Wykład odbędzie się na parterze w sali nr 1130.