Pedagodzy o życiowych wartościach

Data wydarzenia 22-09-2016

Od 21 września Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii trwa IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki”.

Bierze w nim udział ponad 500 pedagogów z całego kraju. Dyskusje odbywają się w 10 sekcjach.

Zjazd rozpoczął się od wystąpienia prof. Zbigniewa Kwiecińskiego, honorowego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pt.:  „Wychowanie do człowieczeństwa. Uwagi po Nicei.” Odnosił się w nim do ostatnich dramatycznych wydarzeń z Europie (zamachów Nicei, Turcji, Brukseli), a także do sytuacji w Polsce.  Mówił:

- Kryzys nie tylko nie zabija nadziei, lecz ją wzmaga. Warto przypomnieć tu słowa Teodora Adorno, że „niepowodzenie zamierzenia nie jest argumentem na rzecz jego zaniechania” (za Z. Baumanem, GW 16-17.07.2016). Tak to też zdaje się być z naszą nadzieją na powszechną edukację humanistyczną i demokratyczną. Wiemy już ostatecznie, że przeprowadzane raz po raz przez ponad ćwierć wieku centralistyczne tzw. reformy oświaty były łańcuchem pogłębiającego się rozkładu i chaosu systemu edukacji. Możemy liczyć tylko na inicjatywy i ruchy oddolne, a ich osiągnięcia upowszechniać.

 Wszystkie teksty wystąpień wygłoszonych podczas Zjazdu, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, publikowane będą w polskich czasopisma punktowanych i  w formie monografii wielu autorów. Zjazd potrwa do 23 września.