Pierwsza bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych ze zlewającego się układu dwóch czarnych dziur

Data wydarzenia 16-03-2016

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Piotra Jaranowskiego, który odbędzie się we wtorek 22 marca 2016 r. o godz. 12.15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB.

W dniu 14 września 2015 r. dwa amerykańskie detektory LIGO wykryły fale grawitacyjne wytworzone w procesie zlewania się dwóch czarnych dziur i narodzin nowej masywnej czarnej dziury. W ten sposób po raz pierwszy wykryto w sposób bezpośredni fale grawitacyjne oraz również po raz pierwszy bezpośrednio potwierdzono istnienie czarnych dziur i układów podwójnych złożonych z czarnych dziur.

Odkrycie to oznacza narodziny astronomii fal grawitacyjnych. Po bardzo krótkim przeglądzie historii badań nad falami grawitacyjnymi sama obserwacja, detektory LIGO, algorytmy wykorzystane do analizy danych i pierwsze astrofizyczne konsekwencje odkrycia zostaną zaprezentowane bardziej szczegółowo.

Wkład polskiej grupy POLGRAW zostanie również przedstawiony.

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski od ukończenia na Uniwersytecie Warszawskim studiów z fizyki związany jest z Białymstokiem, gdzie pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się analizą danych z detektorów fal grawitacyjnych oraz oraz problemem ruchu w ogólnej teorii względności. Jest współautorem ponad 120 artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz (wraz z A. Królakiem) monografii "Analysis of Gravitational-Wave Gravitational Data" wydanej przez Cambridge University Press. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego. Prof. P. Jaranowski uczestniczył w pracach międzynarodowego zespołu, który zarejestrował fale grawitacyjne.