Pierwsza wspólna inauguracja

Data wydarzenia 08-10-2018

Poniedziałkową inaugurację roku akademickiego 2018/2019, która miała miejsce 8.10.2018 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej, można zaliczyć do historycznych. Uroczystość po raz pierwszy odbyła się wspólnie dla dwóch uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej.

- Jesteśmy w historycznym momencie – mówił podczas inauguracji prof. Robert Ciborowski, rektor UwB. – Po raz pierwszy zaczynamy rok mając „Konstytucję dla nauki”, po raz pierwszy w Operze i po raz pierwszy razem z Politechniką. Mam nadzieję, że w przyszłych latach dołączą do nas inne uczenie z regionu, abyśmy w pełni mogli pokazać potencjał środowiska akademickiego na Podlasiu.

Tegoroczna inauguracja miała bardzo uroczystą oprawę. Uświetnił ją swoją obecnością Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pogratulował organizatorom uroczystości, uznając ją za „najlepszą na jakiej był, najsprawniej przeprowadzoną i najbardziej zwięzłą”. Minister wygłosił wykład inauguracyjny, w którym przedstawił najważniejsze regulacje wprowadzone przez nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0), które weszło w życie od 1 października tego roku.  Sporo  uwagi poświecił ,m.in. nowemu algorytmowi i finansowania uczelni , który według niego promuje jakość, a nie masowość. Wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości rząd polski będzie przeznaczał na naukę 1 proc. PKB, a nie 0,5 proc, jak jest teraz. Na zakończenie wręczył rektorowi każdej z uczelni symboliczny czek, opiewający na kwotę ponad 30 mln zł. Po pierwszym stycznia czeki zamienią się obligacje Skarbu Państwa, które można będzie spieniężyć.

- Życzę wszystkim, żeby było trudniej – powiedział, zwracając się do studentów i pracowników uczelni - Żebyście więcej od siebie wymagali i żeby więcej wymagano od was, bo to posłuży nauce, a tym samym rozwojowi cywilizacyjnemu naszego kraju.

Pomysł organizacji wspólnej inauguracji roku akademickiego pojawił się już kilka lat temu, niedługo po tym, gdy w styczniu 2013 r. rektorzy trzech największych podlaskich uczelni publicznych oraz Prezydent Białegostoku podpisali list intencyjny w sprawie współpracy. Ideą była współpraca przy budowaniu i promocji marki Białegostoku jako miasta akademickiego.